Тел.: +38(095)-721-42-19
Україна, 01054, м. Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський район), будинок 9, літера "А";

1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»;

2. Код за ЄДРПОУ: 42093595;

3. Місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський район), будинок 9, літера "А";

4. Телефон: +38(095)-721-42-19;

5. E-mail: fc@garant.capital;

6. Веб-сайт: https://garant.capital

7. Інформація про графік роботи:

Робочі дні: Пн – Чт з 9:00-18:00. Пт з 9:00-18:00.

Обідня перерва: з 13:00-14:00.

Вихідні дні: Сб – Нд.

8. Відомості про наявні ліцензії: ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» здійснює діяльність на підставі безстрокової Ліцензії на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», виданої на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1408 від 09.08.2018, файл за посиланням: https://42093595.smida.gov.ua/user_files/sites/3030/rozporadzennanackomisiisozdijsnuederzavnereguluvannausferirinkivfinansovihposlugprovidaculicenziitovfkgarantkapitalvid09082018-5fa90872e439b.pdf

9. Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги: ціни/тарифи– договірні;

10. Перелік фінансових послуг, що надаються: - діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та /або здійснення операцій з нерухомістю;

11. Порядок та умови надання послуг вказані в Правилах фонду фінансування будівництва виду «А», затверджені Протоколом №3 Загальних Зборів учасників ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» від 20 червня 2018 року, файл за посиланням: https://42093595.smida.gov.ua/user_files/sites/3030/pravilafondufinansuvannabudivnictvavidua-5fa90788297ee.pdf

12. Відомості про склад наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу відповідального за здійснення нагляду, та виконавчого органу: Виконавчим органом товариства є директор. Директором є Розпутенко Тарас Іванович. Наглядова рада не створювалась. Функції органу, відповідального за здійснення нагляду, покладено на загальні збори учасників.

13. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» за 2018 рік, файл за посиланням: https://42093595.smida.gov.ua/user_files/sites/3030/zvitnezaleznogoauditorasodofinansovoizvitnostitovfkgarantkapitalza2018rik-5fa90700ab1ad.pdf Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» за 2019 рік, файл за посиланням: https://42093595.smida.gov.ua/user_files/sites/3030/nezaleznogoauditorasodofinansovoizvitnostitovfkgarantkapitalza2019rik-5fa907179a3e8.pdf Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» за 2020 рік, файл за посиланням: https://42093595.smida.gov.ua/user_files/sites/3030/nezaleznogoauditorasodofinansovoizvitnostitovfkgarantkapitalvid31122020-60924ad48468e.pdf Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» за 2021 рік, файл за посиланням: https://42093595.smida.gov.ua/user_files/sites/3030/zvitnezaleznogoauditorasodofinansovoizvitnostitovfkgarantkapitalza2021rik-65796f45a7708.pdf Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» за 2022 рік, файл за посиланням: https://42093595.smida.gov.ua/user_files/sites/3030/zvitnezaleznogoauditorasodofinansovoizvitnostitovfkgarantkapitalza2022rik-65796fd64ab05.pdf

14. Відомості про відокремлені підрозділи та/або спеціалізовані структурні підрозділи: відсутні;

15. Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: Механізми захисту прав споживачів передбачені Законом України «Про захист прав споживачів» та Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». У випадку, якщо довіритель ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» вважає, що з боку фінансової установи (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства) мало місце порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ», шляхом його здійснення в будь-який з нижченаведених способів: - письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» м. Київ, проспект Відрадний, буд. 103, офіс 210; - електронною поштою на адресу: fcgarantcapital@gmail.com; - усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону: 38 (095)-721-42-19. Також довіритель ТОВ «ФК «ГАРАНТ КАПІТАЛ» має право звернутись за захистом своїх прав як споживача фінансових послуг до центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцевої державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування згідно із Законом України «Про захист прав споживачів», а також суду.» Для цілей захисту прав споживачів повідомляємо, що Регулятором діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Гарант Капітал» є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Телефони:

Приймальня Голови Комісії +38 (044) 254 24 30

________________________________________

Канцелярія +38 (044) 254 23 31

________________________________________

Електронні адреси: Звернення громадян office@nssmc.gov.ua

________________________________________

Доступ до публічної інформації zapyt@nssmc.gov.ua

________________________________________

Міжнародне співробітництво foreign@nssmc.gov.ua

________________________________________

Прес-служба press@nssmc.gov.ua

________________________________________

Офіційний канал зв`язку: info@nssmc.gov.ua – з питань отримання загальної кореспонденції admittance@nssmc.gov.ua – з питань надання адміністранивних послуг infat@nssmc.gov.ua – з питань отримання повідомлень та/або оферт, передбачених ЗУ “Про акціонерні товариства”

________________________________________

Адреса та режим роботи: вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010

Режим роботи: з 9.00 до 18.00 (в п‘ятницю з 9.00 до 16.45) обідня перерва з 13.00 до 13.45».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ» повідомляє, що 27 грудня 2020 р. набрало законної сили рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/14861/20 від 25 листопада 2020 р., відповідно до якого замінено управителя Фонду фінансування будівництва виду А «ПАТРІОТИКА» за програмою ТОВ «БУДЕВОЛЮЦІЯ» з Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» на нового управителя Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ». Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ» повідомляє, що 11 лютого 2021 р. набрало законної сили рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/14860/20 від 12 січня 2021 р., відповідно до якого замінено управителя Фонду фінансування будівництва виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» з Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» на нового управителя Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»

Завантаження...

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Код ЄДРПОУ: 42093595 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ"

Регулярна інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Особлива інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Інша інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Архів

Код ЄДРПОУ: 42093595 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
  Завантажені файли
  Річна інформація (XML)
  Квартальна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)

КОНТАКТИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ" - Код ЄДРПОУ: 42093595

Україна, 01054, м. Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський район), будинок 9, літера "А";

+38(095)-721-42-19

42093595.emitent.net.ua